23 Mart 2013 Cumartesi

Nagios Kurulumu ve Kullanımı

Nagios kullanarak bir makinenin üzerindeki bellek, işlemci gibi yerel kaynakları ya da vermiş olduğu smtp, mysql gibi servisleri izleyebiliriz. Ayrıca bu servislerin durumlarıyla ilgili kullanıcıya mail, sms gibi yollarla uyarıyı verebiliriz. Nagios ağ üzerinden servis ya da kaynak dinleme işlemini çeşitli eklentileri (plugin) kullanarak yapar. Nrpe'de bu sistem kaynaklarını dinlemek için kullanılan bir eklentidir. Nrpe kaynakları izlenecek olan makineye kurulur.

Kurulum

Kurulum için nagiosu ana makineye nrpe'yi ise kaynakları izlenecek olan makineye kurmamız gerekir. Nagios kurulumunu aşağıdaki gibi her iki makinede yapalım.
# apt-get install nagios3 nagios-nrpe-server  nagios-nrpe-plugin
Kurulumdan sonra web arayüzünden izleme yapabilmek için aşağıdaki gibi kullanıcı oluşturmalıyız
sudo htpasswd -c /etc/nagios3/htpasswd.users nagiosadmin
Şimdi nrpe ile başka bir makinanın yerel kaynak durumlarını izleyelim. Bunun için /etc/nagios3 dizini altında ubuntu_remote.cfg adında bir dosya oluşturalım. Bunun içine yapmamız gereken tanımlamalar şu şekilde:
# host tanimlamasi
define host{
use generic-host  # tum host tanimlamalarinda olmasi zorunlu
host_name Ubuntu2
alias Ubuntu2Alias
address ip_adres # dinleyecegimiz makine ip
}

# nrpeyi tanimliyoruz
define command{
command_name check_nrpe
command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$
}

# izlemek istedigimiz kaynak
define service{
use generic-service # tum servis tanimlamalarinda olmasi zorunlu
host_name Ubuntu2
service_description Current Users
check_command check_nrpe!check_users
}
/etc/nagios3/conf.d/ dizini altındaki hostgroups_nagios2.cfg dosyasında aşağıdaki gibi tanımladığımız host ismini referans vermeliyiz.
define hostgroup {
hostgroup_name ubuntu-servers
alias Ubuntu GNU/Linux Servers
members localhost, Ubuntu2
}
/etc/nagios.cfg dosyasında da tanımladığımız ubuntu_remote.cfg dosyasının yolunu "cfg_file=/etc/nagios3/ubuntu_remote.cfg" şeklinde belirtmeliyiz. Aynı zamanda kaynaklarını dinleyeceğimiz makinede /etc/nagios/ dizini altındaki nrpe.cfg dosyasında sunucu makinenin ip adresini "allowed_host=nagios_server_ip" olarak belirtmeliyiz. Daha sonra nagios ve nagios-nrpe-server süreçlerini yeniden başlatalım.
/etc/init.d/nagios3 restart
/etc/init.d/nagios-npre-server restart
Tarayıcıda localhost/nagios3 adresiyle yerelimizde karşıdaki makinenin durumlarını kontrol edebiliriz.

Ayrıca nagiosta çalıştırabileceğimiz komutların listesi /usr/lib/nagios/plugin dizini altındadır. Oradaki komutların alabilecekleri parametreleri aşağıdaki gibi --help parametresiyle görüntüleyebilirsiniz.
/usr/lib/nagios/plugin/check_disk --help

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder